Persverklaring- Flexi Club

KAAPSTAD. – ‘n Plaaslike verbruikersprokureur, Trudie Broekmann, gaan die tyddeel-verskaffer Flexi Holiday Club hof toe sleep en eis dat 32 klublede se gelde wat hulle aan die Klub moes opdok, aan hulle terugbetaal word.

Flexi Holiday Club verskaf tyddeel-dienste aan Suid-Afrikaanse verbruikers. Die klublede het aan Broekmann berig dat Flexi Holiday Club se transaksies met verbruikers onregverdig en dus onwettig is, insluitende onregmatige kontrakte, verskaffing van misleidende inligting om lede te lok om aan die skema deel te neem, en dat hulle in gebreke gebly het om vakansie-verblyf te verskaf waarop hulle kragtens die kontrak ooreengekom het.

Altesame 32 verbruikers het tot dusver in aanraking gekom met Broekmann, ‘n Kaapstadse prokureur wat in die verbruikersreg spesialiseer, om hul kontakte te kanselleer omdat hulle gegrief is oor die Flexi Holiday Club se dienslewering en misleidende beloftes.

Twee van Broekmann se kliënte, Alison en Johan (skuilname) van Kaapstad, het in Oktober 2018 Flexi Holiday Club punte gekoop vir R57 000,00. Afgesien daarvan dat hulle die koopprys vir die punte betaal het, moes die twee ook buitensporige jaarlikse heffings betaal aan Flexi Holiday Club.

Hulle het die Flexi Holiday Club kontak geteken terwyl hulle met vakansie was by Club Mykonos op Langebaan. Daar is hulle genader deur ‘n bemarkingsagent van die Klub wat aan hulle gesê het dat hulle ‘n prys gewen het.

Al wat hulle nodig gehad het om te doen om die prys te wen, was om ‘n kort oorhandigingseremonie by die hotel by te woon. Daar is hulle onderwerp aan ‘n twee ure lange aanbieding van die Flexi Holiday Club wat daartoe gelei het dat Alison en Johan ‘n kontrak geteken het wat hulle permanent verbind aan betalings aan die Flexi Holiday Club. Die feit dat die kontrak vir die res van hul lewens sou geld is nie by die aanbieding aan hulle oorgedra nie.

Die Flexi Holiday Club se verkoopsagente het hulle toegang tot ‘n wye verskeidenheid van plaaslike en internasionale vakansie-bestemmings belowe wat hulle kon bespreek gedurende onder andere die vakansie-seisoen en skool-vakansies.

Een van Flexi Holiday Club se bemarkings-verklarings lui: “Van eksotiese bestemmings, berg-verblyfplek, Karibiese seilervaring, spas en luilekker vakansies by die see – dis alles joune by die Flexi Club.”

Sedert Alison en Johan die punte gekoop het, kon hulle nog geen bespreking van ‘n vakansie-bestemming kry nie.

Toe hulle ‘n bespreking wou doen, is hulle meegedeel dat hul verkose akkommodasie ten volle bespreek was en met ‘n tweede navraag, dat die akkommodasie in werklikheid nie langer deel vorm van Flexi Holiday Club se portfolio nie – hoewel dit steeds op die webwerf geadverteer word.

Alison en Johan het toe besef hulle het gefouteer en het die kansellasie van hul kontak met Flexi Holiday Club versoek.

Ná uitgebreide korrespondensie, het Flexi Holiday Club hulle meegedeel dat hulle ‘n bedrag van R40 678.12 moet betaal om hul kontrak te kanselleer. Hulle het Broekmann toe gekontak om hulp.

In Oktober verlede jaar het Broekmann ‘n brief aan Flexi Holiday Club gestuur en die kontrak gekanselleer op die volgende regsgronde: eerstens omdat die Klub die kontrak verbreek het deur in gebreke te bly om Alison en Johan se vakansie-akkommodasie te voorsien, en tweedens weens wanvoorstellings wat deur die verkoopsagente van die Klub gedoen is. Derdens is dit gekanselleer omdat die Flexi Holiday Club nie aan die vereistes van die Nasionale Verbruikerswet, die Verbruikersbeskermingswet en die Wet op Beheer van Eiendomstydsdeling voldoen nie.

Broekmann het ‘n terugbetaling van R35 812,26 deur Flexi Holiday Club geëis.

Flexi Holiday Club het tot dusver geweier om die kontrak te kanselleer en alles ontken. Hulle het ook nie die terugbetaling aan Alison en Johan gedoen nie.

Die Klub het volgehou hulle sal Alison en Johan net kwytskeld van die verpligtings van die kontrak as hulle minstens 30 persent van die koopprys van die punte (rente inkluis) betaal sowel as die bedrae verskuldig aan die klub wat jaarlikse heffings betref.

Volgens Broekmann is die kansellasie op grond van ‘n verbreking van die kontrak, wanvoorstellings en ‘n onwettige kontrak egter ‘n eensydige daad en is die kontrak reeds wettig opgeskort van die datum waarop die kansellasie-brief gestuur is. Die Klub se versoek om ‘n kansellasiefooi maak dus volgens haar nie sin nie.

Broekmann het gesê die Flexi Holiday Club se behandeling van Alison en Johan en ander verbruikers met soortgelyke klagtes, is ‘n verbreking van artikel 66 van die Nasionale Kredietwet en artikel 68 van die Nasionale Verbruikersbeskermingswet wat bepaal dat ‘n verskaffer nie verbruikers mag penaliseer wat hulle regte kragtens hierdie wette uitoefen nie.

Namens haar groep kliënte gaan Broekmann nou ‘n gesamentlike klag by die Nasionale Kredietreguleerder en die Nasionale Verbruikerskommissie indien met die voorneme om die saak voor die Nasionale Verbruikerstribunaal te laat dien. Die Tribunaal het die gesag om terugbetaling van al die verbruikers se betalings aan die Klub te gelas, sowel as om ‘n boete van tot 10% van hul omset op te lê.

Broekmann wys uit dat dit soms ‘n uitdaging is om sake spoedig voor die Tribunaal te kry, en sy sal dus eerder die Hof nader indien nodig.

Verbruikers met soortgelyke klagte oor hul Flexi Holiday Club lidmaatskap kan Trudie Broekmann Prokureurs op 021-4220269 of admin@broekmann.co.za kontak om so by die groep eisers aan te sluit, maar moet dit doen voor einde Maart 2020.

Persverklaring uitgereik deur Fanie Heyns namens Trudie Broekmann Prokureurs. Vir nader inligting, kontak Lauren Lewis van Trudie Broekmann Prokureurs op 021-4220269 of kontak Heyns op 083-412-9777.

  , , ,