Kaapse prokureur wil met klas-aksie na hof oor tyddeel-vergrype in SA

KAAPSTAD. – ‘n Kommersiële plaaslike prokureur beplan ‘n Suid-Afrikaanse klas-aksie teen tyddeel-verskaffers om al haar kliënte se beleggings in die bedryf terug te eis omdat sy aanvoer dat die kontrakte nie aan die vereistes van tyddeel-wetgewing voldoen nie en ongeldig is

Trudie Broekmann het reeds ‘n reuse-deurbraak gemaak deur 48 kliënte se kontrakte met die tyddeelverskaffers Quality Vacation Club en Flexi Club suksesvol te kanselleer.

Die tyddeel-verskaffers weier egter steeds halsstarrig om debiettorders te kanselleer.

Broekmann wil dit in Desember ‘n verklarende bevel van die hof maak om al die geld terug te eis wat ooit deur haar tyddeel-kliënte aan verskaffers gemaak is.

Die kontrakte is ongeldig en voldoen nie aan die vereistes van wetgewing ingevolge die Wet op die Beskerming van Verbruikers en die Wet op die Beheer van Eiendomstydsteling, 75 van 1983, nie, sê sy.

Die tyddeel-bedryf in die land is reusagtig met meer as 740 000 gebruikers. Die industrie maak jaarliks sowat R3.5 miljard wins luidens ‘n Grant Thornton-verslag van 2011.

Klagtes oor tyddeel-vakansie-vergrype is omvangryk in Suid-Afrika. Die nasionale verbruikerskommissie het vroeg vanjaar bekend gemaak hy gaan ‘n onafhanklike paneel saamstel om ‘n openbare ondersoek te doen na die vakansie-klubbedryf.  Openbare verhore is in Julie in Pretoria, Kaapstad en Durban gehou.

Ebrahim Mohamed, die nasionale verbruikerskommissaris, het derduidsende klagtes ontvang oor vakansieklubs sedert hy by die kantoor vir verbruikersbeskerming aangestel is

Verbruikers is in opstand oor wat hulle misleidende bemarking, ontoeganklike vakansie-oorde, buitensporige heffings en ongeldige kontrakte noem.

Etlike duisende ontstoke verbruikers het al sonder welslae probeer om kontrakte te kanselleer. Dit was voor Broekmann ‘n oplossing gevind het.

Anni Feely, ‘n Johannesburgse regsadviseur, was sewentien jaar lid van ‘n tyddeel-eenheid voordat sy deur Broekmann se bemiddeling haar kontrak kon kanselleer.

Sy en haar man het ‘n eenmalige R48 000 betaal asook maandelikse heffings.

Hulle kon die eerste paar jaar tyddeel-eenhede benut, maar oor die afgelope sewe jaar kon hulle geen besprekings by geskikte oorde maak nie, behalwe een waarby hulle reeds herhaaldelik was.

Die skedule om te bespreek is nie beskikbaar nie en hulle moes die Januarie daarna weer probeer, maar sonder welslae. Dit het die indruk gewek dat die stelsel so opgestel is dat dit vir alle praktiese doeleindes onmoontlik was om ‘n bespreking te kry.

Die bemarking vir Feely se kontrak was misleidend wat neerkom op ‘n verbreking van die Wet op die Beskerming van die Verbruiker se klousules 4(5), 29, 41 en die kontrak is ongeldig in terme an afdeling 51(3), het Broekmann verduidelik.

Die ooreenkoms van die tyddeel-verskaffer is volgens die Kaapse prokureur ook ongeldig in terme van afdeling 4 van die Wet op die Beheer van Eiendomstyddeling, 75 van 1983, waarin bepaalde inligting aan die verbruiker verstrek moet word.

Toe Feely en haar man in 2015 wou kanselleer, was die verskaffer se verweer dat daar ‘n klousule is dat jy lewenslank vasgeteken is en hulle het haar gedreig met ‘n swartlys.

Broekmann het ingegryp. Sy het Quality Vacation Club daarop gewys het dat hul kontrak ongeldig en hul bemarking misleidend was. Daarna is die kontrak gekanselleer.

Maar Feely moes steeds die bankbestuurder kontak om haar maandelikse debietorder stop te sit.

Van Broekmann se 65 ander kliënte wie se kontrakte nog nie gekanselleer is nie, kon meer as die helfte nog nie ‘n enkele vakansie-bespreking kry sedert 2011 nie.

Dis ondanks die feit dat baie van hulle jaarlikse heffings van tot R11 000 betaal.

Die meeste van haar kliënte is by Quality Vacation Club en Flexi Holiday Club.

Van die ander tyddeel-verskaffers in die land is African Club Innovations, Multi Destination Club, Dream Vacations en Lifestyle Vacation Club.

“Die stelsels is so saamgestel dat dit doelbewus verhinder dat jy ‘n bespreking kan kry,” het Broekmann gesê.

“Die kontrakte is ook so gekompliseerd opgestel dat dit die indruk by die verbruiker wek dat hy dit nie kan kanselleer nie.

“Baie mense dink hulle is lewenslank verbind aan die kontrakte. Dis nie waar nie.

Ek het ‘n studie onderneem en uitgevind dat dit gekanselleer kan word deur aspekte van die Wet op die Beskerming van Verbruikersregte en die Wet op die beheer van Eiendomstyddeling, 75 van 1983 te kombineer.

“Reeds 48 kliënte se tyddeel-kontrakte is gekanselleer,” het sy gesê.

“Ingevolge Artikel 68 mag die verskaffer nie teen die verbruiker diskrimineer as hy ‘n reg kragtens die Verbruikerswet uitoefen nie,” het Broekmann verduidelik.

Die tyddeel-verskaffers het egter nie, soos deur die wet vereis, die debietorders gekanselleer nie.

Hulle teister steeds sestien van haar kliënte deur maandelikse betaalstate uit te stuur, het sy gesê.

Gevolglik moet die kliënte elke maand na die bank terugkeer om die betaling van die heffing te staak.

Die diensverskaffers verander ook die maandelikse skedule met ‘n rand of twee meer en dan gaan die debietorder maandeliks voort.

Hulle gebruik selfs skuld-invorderingsagentskappe om die sestien met vervolging te dreig nadat die kontak gekanselleer is.

Corné Erasmus, ‘n sake-eienaar van Johannesburg, het gesê sy het haar naam in 2005 op ‘n lys gesit om die gelukkige wenner van ‘n luukse voertuig te word.

Maar toe sy na die trekking genooi is, het sy haar midde-in ‘n aanbieding vir tyddeel-vakansie bevind.

Sy en ‘n vriendin is toegang tot glans-portefeuljes van internasionale tyddeel-eiendomme aangebied. Dit het R100 000 gekos.

Daar was nie sprake van maandelikes heffings nie.

Die aanbod was so goed – so het die diensverskaffers van Quality Vacation Club – beloof – dat hulle permanent daaraan kan behoort.

Maar die verskaffers het nie gesê hulle is lewenslank gebonde daaraan nie. Daar was ook nie regsdokumente beskikbaar by die bekendstelling van die tyddeel-vakansie nie.

Ná twee jaar het dit prakties bykans onmoontlik geraak om besprekings vir enige vakansies te doen.

Sy kon nie aan-lyn registreer nie, of eiendomme was gewoon nie beskikbaar nie.

Die glans-portefeulje waarvoor sy en ‘n vriendin R100 000 betaal het, het in 2007 van die mark verdwyn.

Toe sy probeer om te kanselleer, het die verskaffer gesê sy is gebonde aan ‘n sogenemde “perpertuity” of lewenslange klousule.

Tans betaal sy jaarliks ‘n heffing van R144 000, sonder enige teenprestasie. Sy is gedreig dat sy op ‘n swartlys geplaas gaan word indien sy haar kontrak sou kanselleer.

Sy stryd teen Vacation Group Club het sowat drie jaar terug begin toe die tyddeel-verskaffer ‘n verhoging van R1900 per jaar aan heffings aangekondig het. Dit was bykomend tot die sowat R4500 per jaar wat hy reeds betaal het, het Terry Moran van Durban vertel.

“Ek het gesukkel om besprekings te kry. Die verhoging van R1900 was baie buitensporig. Ek het aangekondig dat ek my kontrak wil kanselleer en nie verdere maandelikes heffings sal betaal nie . Die afgelope twee jaar het hulle my getreiter, gedreig.

“Hulle verkondig in hul bemarking die heerlike romantiese naweek vir R40 000 wat jy gratis kan kry, maar as jy in die fynskryf kyk, kom jy agter jy moet vir alles betaal.

“Ek het voortgesette probleme ondervind om na enige van die geadverteerde oorde te gaan omdat dit omtrent nooit beskikbaar was nie.”

Verklaring uitgereik deur Fanie Heyns namens Trudie Broekmann Prokureurs. Vir nader inligting, kontak Heyns op 021-4345237 of Broekmann op 021-4220269

Share this post
  , , , , , , , , ,